Chýbajú vám peniaze? Nedajte dlžníkovi vydýchnuť

 

Dlžníkov môžeme rozdeliť z pohľadu B2B segmentu do niekoľkých skupín. Títo dlžníci majú niekoľko základných spoločných znakov. Pri každom dlžníkovi môžem povedať niekoľko základných pravidiel. 

Investor. Snímka: reutersAk chcete dostať úhradu od dlžníka, spravidla s ním musíte komunikovať a prinútiť ku komunikácii aj dlžníka. Pokiaľ na dlžníka použijete desať komunikačných pokusov alebo komunikačných kanálov a dlžník nereaguje, je pravdepodobné, že niečo robíte zle a nedospejete k úhrade vašej pohľadávky

Komunikácia je základným úspechom každého vymáhania pohľadávky. Druhým oporným pilierom je, každú dohodu s dlžníkom spisujte na papier vo forme zmluvy, uznania záväzku či splátkového
 kalendára. Takáto dohoda v základe vždy musí vašu pozíciu vylepšiť, nie zhoršiť, čo často vidím v dopytoch od potencionálnych zákazníkov, kde si často veriteľ svoju pozíciu voči dlžníkovi nevedomky zhorší. Tretím a posledným pilierom je okamžitá úhrada. Vždy žiadajte od dlžníka akúkoľvek časť úhrady, ale nech úhrada príde ihneď po úvodnej komunikácii.

class="bbtext">Najlepší dlžník

 

Najlepší dlžník je dlžník v druhotnej platobnej neschopnosti, ktorý dlh uznáva a chce ho zaplatiť. Dôvodom jeho neplatenia je nedostatok financii z dôvodu neuhradenia jeho vlastných pohľadávok. Od takéhoto dlžníka môžete očakávať veľkú ochotu pri riešení jeho finančných problémov a veľkú snahu vysporiadať záväzok. Nemá problém komunikovať, uznať záväzok, uhradiť prvú splátkuprípadne poskytnúť dodatočnú zábezpeku ohľadom svojho záväzku. 

Potom tu máme dlžníka, ktorý jednoducho nechce zaplatiť. To znamená, že dlžník záväzok uznáva, vie o ňom, ale z akéhokoľvek dôvodu jednoducho odmieta zaplatiť záväzok. Dôvody môžu byť rôzne a je veľká pravdepodobnosť, že takýto dlžník nebude ochotný komunikovať a ani nekomunikuje. Pokiaľ sa vám s takýmto dlžníkom nepodarí komunikovať, je veľká pravdepodobnosť, že pohľadávka skončí na príslušnom súde v súdnom konaní. Exekučná s.r.o. eviduje množstvo prípadov, keď dlžník jednoducho platí svoje záväzky len vtedy, keď začne vymáhať 
pohľadávky tretia strana, teda inkasná spoločnosť ako odborník na riešenie pohľadávok. 

Dlžník, ktorý pohľadávku neuznáva a to udáva ako dôvod nezaplatenia je najnebezpečnejší. Dôvody môžu byť rôzne. Evidujem prípady, kedy dlžník objektívne nezaplatil 
pohľadávky
. Napr. v prípade, keď dlžník nevykonal práce podľa zmluvy o dielo v dostatočnom rozsahu alebo v dostatočnej kvalite. Taktiež evidujeme prípady, keď dlžníci po zaslaní výzvy reagovali uplatnením nárokov z vád a reklamácie diela, aj keď neboli ničím podložené. Zvyčajne tieto prípady majú jednu spoločnú a tú istú vlastnosť – chýbajúca alebo veľmi zlá zmluva, nedôsledné vypisovanie papierov (dodacie listy, preberacie protokoly, objednávky  a pod.)  a kompletné zanedbanie zo strany dodávateľa. Za tieto prípady si môžu veritelia často sami.

 

 

class="bbtext">Chráňte sa zmluvou

 

Samozrejmosťou je tiež, že nie každého dlžníka vieme zaškatuľkovať do nejakej skupiny. Je napríklad množstvo dlžníkov, ako dlžníci, ktorí od vás zoberú tovar s cieľom podvodu, sú dlžníci, ktorí svoju situáciu riešia radikálne, či dlžníci, ktorí jednoducho len naťahujú čas. Je to veľká skupina ľudí, pričom aj my sami odborníci na pohľadávky často nepoznáme všetky triky. Najväčšie množstvo pohľadávok vzniká pri podnikaní na divoko, bez akýchkoľvek zmlúv. My im predchádzame tak, že akýkoľvek nový trik dlžníka odhalíme a zapracujeme preventívne opatrenia u našich klientov, aby k nim nedochádzalo. Veľmi často sa stáva aj to, že napr. opakovane dostávame prípady toho istého veriteľa a jednoducho dodávateľ sa nepoučí a opakovane dodáva tovary dlžníkovi. Ešte horšie je pre podnikateľov na Slovensku fakt, že si myslia, že pohľadávkyhravo zvládnu a prečo by som mal za pohľadávky niekomu platiť. Súhlasím, je tu asi 5 percent podnikateľov, ktorí majú svoje pohľadávky pod kontrolov. Iní budú jednoducho tvrdiť, že oni sú špecifickí a jednoducho pohľadávky nemôžu riešiť a sú zmierení so situáciou alebo budú hľadať spôsoby ako sa to nedá vyriešiť, namiesto toho aby pohľadávky riešili. Často sa stretávam s finančnými riaditeľmi, ktorí radšej hľadajú spôsob ako pohľadávky odpísať, ako ich vyriešiť. Ja zastávam názor, že každý problém má riešenie, aj pohľadávky sú riešiteľné.  Paradoxom je aj fakt, že pokiaľ vás bolí zub, idete k zubárovi, pokiaľ sa vám pokazí kopírka, voláte servisného technika,  pokiaľ vás trápia pohľadávky, spoliehate sa na seba a neoslovíte odborníkov. 

Práca s pohľadávkami je vždy beh na dlhé trate. Nik nemôže čakať, že 
pohľadávky
 sa vyriešia za dva týždne a bude po probléme. Tak to jednoducho nefunguje. Len dobrou prevenciou, monitoringom svojich obchodných partnerov a sústavnou prácou s pohľadávkami môžete svoju spoločnosť doviesť k lepšiemu cashflow a zvládnutiu vašich pohľadávok.

 

Peter Makovickýexekucna.sk

x