Fico hľadá peniaze na nesprávnom mieste

 

Vláda chce získať ďalšie peniaze od ľudí. Daňové úniky však necháva nepovšimnuté.

Nová sociálna vláda určite bude upravovať  daňové zaťaženie lepšie zarábajúcich osôb. Myšlienka solidárnosti je pekná, je však v skutočnosti aj správna? Prinesie to taký úžitok pre slovenský rozpočet, aký od toho nová vláda očakáva? Správne to niektoré médiá označujú ako trestanie úspešných. Pohľad na vec s pohľadu konateľa inkasnej spoločnosti je subjektívny a odlišný od toho všeobecného. 

Určite lepšie zarábajúci ľudia majú väčší potenciál prispieť do štátneho rozpočtu väčšou sumou. Kde je však hranica lepšie zarábajúcich ľudí a kde je hranica strednej vrstvy? Naposledy keď sme tu mali progresívny daňový systém, tak tzv. milionárskou daňou boli postihnutí aj ľudia, ktorí by so svojím príjmom vo vyspelej Európe patrili medzi tých chudobnejších a nepatria určite k strednej vrstve. Na Slovensku sú však strednou vrstvou, pretože platové pomery sa nedajú porovnávať s vyspelou Európou. Ale je táto skupina ľudí vhodným kandidátom na progresívnejšie zdaňovanie? Som zvedavý, ako bude progresívne zdanenie vyzerať a koľko v skutočnosti prinesie do rozpočtu. Nemyslím si, že progresívne zdaňovanie prinesie potrebné financie do rozpočtu. Taktiež sa vôbec nehovorí o zadlžovaní obyvateľstva a podnikateľského prostredia. V podnikateľskom prostredí je štatisticky prepočítané, že 4/5 financií, ktoré mesačne obracia malý alebo stredný podnikateľ, sú v podstate peniaze jeho dodávateľov. Zadlženie je obrovské a je veľké množstvo firiem, ktoré spĺňajú ustanovenia na vyhlásenie konkurzu. Bojujú, snažia sa prežiť. 

Čo urobí bežný človek, keď potrebuje kúpiť novú práčku a jednoducho na ňu nemá? Keď chce ísť na dovolenku, ale z mesačného príjmu ledva pokrýva potreby svojej rodiny? Požičia si. Tí šťastnejší si požičajú v banke. Druhá časť to šťastie nemá, požičajú si v splátkovej nebankovej spoločnosti, často netušiac, koľko vlastne stojí ich úver, neuvedomujúc si, že to jediné čo v skutočnosti majú, môžu jedným podpisom vlastne stratiť. Zadlženie bežných ľudí nik nerieši. Neriešia ho banky, neriešia ho politici, nerieši ho EÚ. Pritom legislatívne by nová vláda pomôcť týmto skupinám obyvateľstva, napr. tak, že zníži najvyššiu výšku možného úroku, obmedzí sankčné úroky a poplatky, alebo jednoducho legislatívne obmedzí prístup obyvateľstvu k nevýhodným úverom. Napr. pravidlo jeden úver a dosť. Kým nesplatí človek jeden úver, nemôže požiadať o ďalší. Alebo vymožiteľnosť práva. 

Obľúbená téma v právnych, ale hlavne v podnikateľských kruhoch. Prečo napr. súdy nedostanú limity na jednotlivé konania? Napr. že konanie musí byť ukončené do 12 mesiacov. Odročenie pojednávania maximálne na 30 dní. Možností a riešení je množstvo a neostáva nič iné, len sledovať, či sa legislatíva v tomto období pohne aj v tomto smere. Zatiaľ ostáva len poradiť ľuďom, aby si pri braní úveru, pôžičky alebo splátkovom predaji poriadne prečítali zmluvné podmienky, nechali si ich vysvetliť a aby si ľudia uvedomili, že súčasná doba nie je priaznivá na zadlžovanie sa, pretože ekonomické perspektívy do budúcnosti nie sú pozitívne.  

Veľmi pozitívne vnímam snahu o vyriešenie zamestnanosti mladých absolventov škôl. Je to dlhodobý proces, ale aktívne treba tento problém riešiť. Ekonomike neprospieva veľká nezamestnanosť produktívnych mladých ľudí.  Politici majú však malý záujem o riešenie skutočného najväčšieho problému. Podľa Staněka, hlavného ekonóma SAV, máme dosť priestoru na splnenie kritérií stanovených EÚ. Napr. korupcia, kde štát ročne príde o 4 miliardy eur. Prečo štát robí minimum v tejto sfére? Daňové úniky a korupcia nás stojí 6 – 7 miliárd ročne. Sú to nepredstaviteľné čísla pre viac ako 99 percent ľudí na Slovensku. Keby ich politici mali, nie je absolútny problém dostavať diaľnice, zvýšiť platy učiteľom, zdravotným sestrám a splácať staré dlhy, ktoré spôsobili vlády v minulosti. Korupciu a korupčné škandály treba riešiť. Žiaľ, na Slovensku si nepamätám potrestaný korupčný škandál, naopak, je to tolerované zlo. Neponúkajte úplatky, nedávajte úplatky a pochybné provízie.  

V závere sa vrátim ešte k legislatívnym zmenám. Ekonomike Slovenskaby veľmi pomohla legislatívna zmena, kedy by podnikateľ musel preukázať absolvovanie kurzu ekonomického či právneho minima, aby sa v budúcnosti nestávalo, že podnikateľ si pomýli tržbu zo ziskom, čo sa bežne stáva v praxi pri vymáhaní pohľadávok. 

Ekonomické a právne minimum pre podnikateľov, konateľov či spoločníkov v spoločnostiach vie pomôcť ozdraviť podnikateľské prostredie. Výsledkom takéhoto kroku by mohlo byť menej neplatičov, menej problémov a súdnych sporov.

Peter Makovickýexekucna.sk

x