Firmy prestávajú euru veriť

 

Spoločnosti prestávajú hradiť záväzky a pripravujú sa na zlú situáciu tak, že držia peniaze. 
 
V čase tohtoročných dovoleniek zaznamenávame štatisticky situáciu, ktorú sme nezaznamenali mnoho rokov. V každom segmente, v ktorom pôsobíme s výnimkou poľnohospodárstva sme zaznamenali vlnu delikvencie v oblasti porušenia dohodnutých splatností v obrovskom rozsahu. Dôvody tejto situácie môžu byť rôzne, následky sú viacmenej rovnaké. Vždy na to doplatí veriteľ v prvej chvíli a v konečnom dôsledku sa dlžníkovi preplatí splácanie dlžného záväzku, teda zaplatí viac na sankčných úrokoch z omeškania či zmluvných pokutách. Porušenie splátkového kalendára alebo svojvoľné predĺženie splatnosti záväzku veriteľovi môže spôsobiť veľké problémy, napríklad voči svojim dodávateľom alebo voči bankovej inštitúcii, ktorá ho úveruje. Povestným klincom do rakvy môže byť napríklad aj zdanlivo nevinná veta, keď veriteľ, jeho právnik alebo inkasná spoločnosť dopytuje a urguje úhradu a dozvie sa „nemôžeme to uhradiť, pretože pán konateľ je nadovolenke a bez jeho pokynu nemôžeme realizovať úhradu“. Jedna nevinná veta prezrádza, že síce Váš odberateľ Vám nemohol uhradiť splátku 300 euro, ale konateľ nemá morálny problém ísť na dovolenku.
 
Vrátim sa k úvodnej myšlienke, kde sme za posledných 30 dní /od začiatku dovolenkového obdobia/ zaznamenali porušenie a neuhradenie dohodnutých splátok vo viac ako 60 percent z celkového počtu podpísaných splátkových kalendárov. Tieto porušenia nie sú fenoménom jedného segmentu, ako by sa mohlo stať, ale zaznamenali sme delikvencie v autodoprave, zdravotníctve, stavebníctve či výrobe. Chvíľkami dospievam k záveru, že nikto neplatí nikomu a pripravujeme v rámci našich informačných liniek informačný email, aby klienti sprísnili dohľad nad svojimi pohľadávkami, pretože situácia sa dočasne zhoršila. Vo veľkej miere vnímam ako príčinu tejto situácie ako následok straty dôvery obyvateľstva ale aj podnikateľov voči euru a eurozóne. Slepé nalievanie financií do čiernej diery zvanej trvalý euroval stráca dôveru obyvateľstva. Trvalý euroval na Slovensku relatívne potichu prešiel. Potichu preto, pretože žiadne masívne protesty sa nekonali a okrem odborníkov v ekonomický médiách sa nik nepostavil proti jeho prijatiu. Zaspali tu aj opozičné politické strany, ktoré neboli schopné vyvinúť účinný tlak voči trvalému eurovalu. Sulíkovci, ktorým sa pripisuje pád vlády boli jediný, ktorí sa postavili celej eurozóne. Tentoraz sa ozvali poprední nemeckí ekonómovia a nahlas vyjadrili svoj názor. Fínska vláda to potiahla ďalej a povedala nie. Keď si k tejto situácii pripočítame stále negatívne správy ohľadom záchrany nových krajín /Španielsko, najnovšie sa uvažuje o Slovinsku/ tak sa netreba čudovať, že aj bonitné a platobne schopné spoločnosti prestávajú hradiť svoje splatné záväzky a pripravujú sa na zlú situáciu tak, že držia peniaze u seba. Nie je to nič neobvyklé, nakoľko podobne sa správa bankový sektor. Už dlhšie je známe, že firma, ktorá nie je v zdravej kondícii nedostane bankový úver. Banky si veľmi dobre pamätajú, čo znamená pre nich finančná kríza a koľko majú nedobytných pohľadávok. Banky držia ale peniaze u seba v obave, zo zle poskytnutých rizikových úveroch alebo si ich požičiavajú medzi sebou či držia v lokálnych národných bankách. Aj preto ECB znížila sadzby na nulu, aby prinútila banky poskytovať úvery a aby banky nedržali peniaze u nej. Firmy sa chovajú podobne, a držia peniaze u seba.
 
Aké sú základné pravidlá, ak sa dostanete do omeškania? Čo treba robiť, ak Vám zabúcha na dvere inkasná spoločnosť, právnik alebo dokonca exekútor?
 
Základom je komunikácia. Pokiaľ sa ako dlžník budete zatajovať, nedvíhať telefóny, nepreberať poštu, vyhýbať sa stretnutiu, tak ťažko môže dôjsť k nejakej dohode a prípad skončí na exekúcii. Takisto klamstvom si určite nepomôžete. Veriteľ môže byť trpezlivý, inkasná spoločnosť môže byť tolerantná, ale keď im raz potvrdíte úhradu splátky a po jej overení vyjde najavo opak, nasleduje zosplatnenie splátkového kalendára a následné právne kroky. Množstvo ľudí namiesto komunikácie volí inú cestu. Prepíšem firmu na bieleho koňa a mám po probléme. A časť s tohto množstva ľudí už za to aj sedí vo vyšetrovacej väzbe alebo v inom zariadení. Tiež je populárne zbavenie sa majetku. Pritom si takýto podnikatelia neuvedomia, že ten prepis na rodinného príslušníka, kamaráta či známeho je vyhľadateľný a právne celkom ľahko napadnuteľný.
 
Jeden nemenovaný exekútor povedal peknú myšlienku, určenú pre dlžníka: „kvôli nám nemusíte platiť hneď. Tým bude vyšší sankčný úrok a viac zarobíme. Ak ju nevymôžeme mimosúdne, zarobia aj advokáti, ktorí nás budú zastupovať na súde. Takže kvôli nám skutočne nemusíte platiť skôr.“ Zaplatiť záväzok veriteľovi je vždy výhodné hlavne pre vás.
 
Peter Makovický, exekucna.sk
 
x