Je čas získať svoje peniaze späť

 

Jeseň. Obdobie roka, ktoré je v množstvepodnikateľských odvetví považované za ekonomicky najsilnejšie. Stavbári finišujú zo zatepľovaním a dokončujú všetky stavebnéprojekty, distributéri liečiv a farmafirmy očakávajú príchod klasických chrípkových ochorení, maloobchodníci a veľkoobchodníci sú prichystaní na „dušičky“ aby obratom ihneď začali s predajom vianočného tovaru. S pohľadu vymáhania a správy pohľadávok pre nás prichádza obdobie, keď dlžníci skôr a častejšie zaplatia svoje pohľadávky. Totiž ekonomicky silné odvetvie je aj pre firmy, ktoré trpia druhotnou platobnou neschopnosťou. Je však vhodné spraviť niekoľko drobných krokov, aby sa vaša pohľadávka dostala na tú správnu kôpku, ktorá je určená na úhradu. 

Veľa podnikateľov funguje tým spôsobom, že majú napríklad budget 20000 euro a v nesplatených záväzkoch 35000. Jednoducho si robia kôpky, ktorú faktúru uhradiť, a ktorá ešte počká. Prax nás naučila, že pokiaľ  permanentne neučíte svojich zákazníkov platiť, tak oni platiť jednoducho nebudú.  Mohol by som vymenovať 10tky podnikateľov, ktorí platia až po predžalobnej výzve, ktorí platia po výzve inkasnej spoločnosti a dokonca aj skupinu takých, ktorí zaplatia až po podaní žaloby. Osobitnou skupinou sú dlhodobí obchodní partneri, pri ktorých jednoducho tolerujeme oneskorené platby. Pritom práve táto skupina je štatisticky najnebezpečnejším neplatičom, pretože v týchto prípadoch najčastejšie ostávajú nedobytné 
pohľadávky
. Čo teda urobiť, aby sme práve toto ekonomicky silné obdobie využili na zlepšenie svojho cash flow a na ukázanie svojim zákazníkom, že aktívne pracujeme so svojimi pohľadávkami?

Odlíšte sa od iných. Veľa spoločností, vrátane našej poskytuje klientom pečiatku na prenájom s jednoduchým textom, upozorňujúcim na včasné zaplatenie faktúry. Tiež som sa stretol aj s tým, že firmy tlačili faktúry na farebný papier, aby sa ich faktúry nestratili a dostali sa včas na úhradu. Prípadne použite farebnú lepku alebo aspoň vhodný text na faktúre. Podotýkam, že text typu „láskavo nám uhraďte faktúru včas, pretože neskorou úhradou faktúry nám spôsobujete problémy a my musíme využiť financie našej banky, čo niečo stojí“ asi nie je ten správny text. Všetky texty musia byť stručné a formálne. 

Pripomeňte sa. Upomínajte telefonicky zaplatenie svojej faktúry. Ak to nie je efektívne, použite formálnu stručnú upomienku. Upomienku si natextujte tak, aby prvá upomienka bola stručná, veľmi slušná  a jemná. Druhá upomienka už by mala byť tvrdšia, ale určite stále slušná. Viac upomienok neposielajte, je to obyčajná strata času a vašich peňazí. Prvá upomienka by mala byť  zaslaná do 30tich dní po splatnosti, druhá upomienka do 60tich dní po splatnosti. Samozrejmosťou je niekoľkokrát telefonicky pripomenúť úhradu faktúry. 

Čo po 60tich dňoch? 60-90 dní považujem za optimálny čas, aby sa pohľadávka dostala do rúk vášho správcu pohľadávok, a ten by mal začať konať. Neodporúčam nevyužívať inkasnú spoločnosť, práve naopak. Každá stredná alebo veľká spoločnosť by mala mať správcu pohľadávok, ktorí vstúpi do rokovania o úhrade záväzku medzi vás a vášho zákazníka a zabezpečí včasné zaplatenie 
pohľadávky
. Práve  vstup tretej strany býva často dostatočný dôvod pre odberateľa, aby konečne pochopil, že niekto s tou pohľadávkou niečo robí a mal by ju dať na správnu kôpku smerujúcu na úhradu záväzkov, a nie na kôpku s názvom „tento počká“.

Firmy, ktoré pracujú aktívne s pohľadávkami oproti firmám, ktoré s nimi aktívne nepracujú majú určité výhody. V čase podnikateľského rozkvetu, v čase hospodárskeho rastu nemajú problémy. Vďaka bankovým úverom pokojne prežijú dlhú splatnosť a zlý cash flow. Akonáhle prídu ale časy zlé, ako hospodárska kríza, tak tu sa preukáže nepripravenosť firiem na toto obdobie a tie majú ďaleko rozsiahlejšie problémy, ako firmy, ktoré s pohľadávkami aktívne pracujú. Preto dnešná rada pre podnikateľov – pracujte s pohľadávkami. Nedajte odberateľom šancu, aby si z vašej splatnosti faktúr urobili trhací kalendár. Využite najsilnejšie obdobie v roku a vyčistite si svojepohľadávky.

Peter Makovickýexekucna.sk

x