Kríza vrátila manažérov do reality

 

Manažéri sa vplyvom krízového obdobia viac venovali ozdraveniu pohľadávok a záväzkov. 

Foto: archívVýznamnou zmenou oproti predchádzajúcim krízovým aj predkrízovým obdobiam bol fakt, že letné obdobie bolo produktívnejšie ako v minulosti. V čase letných dovoleniek sme zaznamenali výrazný nárast splatených pohľadávok. V iných rokoch v tomto období sme počúvali najčastejšie vetu, nemôžeme vám prepojiť niekoho zodpovedného, pretože je nadovolenke. Tento rok sme pocítili, že manažéri, konatelia či riaditelia spoločností aj vplyvom krízového obdobia, sa viac venovali ozdraveniu pohľadávok a záväzkov a nezaznamenali sme v ich platbách výpadky, v minulosti spojené sdovolenkovým obdobím. 

Paradoxne začiatok roka pôsobil dosť ospalo. Všetky odvetvia sa spamätávali z očakávaného hospodárskeho nárastu, ktorý po roku 2009 prišiel. Tu sa ale nedá nespomenúť fakt, že táto hospodárska kríza bola úplne iná ako predchádzajúce z minulého storočia. Predchádzajúce krízy zaznamenali pád na úplne hospodárske a ekonomické dno, sprevádzaný štrajkami, chudobou a hladom. Táto kríza bola špecifická v tom, že pomyslené dno krízy bolo zaznamenané na úrovni roku 2006. To znamená, že ekonomika nespadla na dno, ale len na úroveň roku 2006, v ktorom paradoxne bol zaznamenaný prudký ekonomický nárast. Mnohí ekonómovia nevedia vysvetliť, čo spôsobilo prudký ekonomický rast, avšak vedia špecifikovať príčinu, ktorá odštartovala ekonomickú krízu. Bol ňou pád americkej 
banky Lehman Brothers. Kým veľká časť priemyslu v SR sa opätovne naštartovala, stále sú oblasti, ktoré majú veľký problém. Najproblémovejšiu oblasť v roku 2010 považujem stavebný priemysel. Stavebníctvo zažilo veľmi ťažký pád a spamätáva sa len veľmi pomaly. Práve v tejto oblasti ale došlo k veľkému prečisteniu trhu a seriózne spoločnosti aj toto obdobie prežili, kým spoločnosti, ktoré neplnili zmluvne dohodnuté podmienky, borili sa s platobnou neschopnosťou zažili vo veľkej časti svoj koniec. 

Napriek tomu hlavne v Bratislave a okolí už po lete bolo badať výrazné zmeny v správaní sa realitného trhu. Kým v predchádzajúcom období, leto nevynímajúc klesli ceny nehnuteľností s pohľadu predaja aj prenájmu hlavne z dôvodu nezáujmu o množstvá voľných priestorov. Na jeseň začal boj  o výhodné prenájmy a množstvo firiem sa sťahuje do nových business centier a momentálne o nejakých úlavách, alebo nájomných prázdninách už ani nepočuť. Z pohľadu pohľadávok je to obdobné. V súčasnosti 
firmy ochotnejšie plnia svoje záväzky. Dokonca s príchodom zimného obdobia sme zaznamenali nárast uhradených pohľadávok po prvej výzve na hlavičke exekučná s.r.o.  V praxi dostať úhradu po prvej výzve je ojedinelá udalosť. Práve naopak, v drvivej väčšine prípadov to chce veľa práce na to, aby sme sa dohodli s odberateľmi našich klientov na úhrade. Preto nás ku koncu roku tento fakt, úhrada aj na prvú výzvu alebo prvú upomienku prekvapil. Taktiež môžem s radosťou konštatovať, že u našich klientov, pre ktorých sme nezabezpečovali len samotné inkaso pohľadávok, ale aj súbor preventívnych krokov k zabezpečeniu pohľadávok už pri ich vzniku sa nám podarilo zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok rádovo o desiatky percent. Podnikatelia musia pochopiť, že prevencia v tejto oblasti je určite najlepší krok a v konečnom dôsledku aj najlacnejší krok, čo v oblasti pohľadávok môže spraviť. 

V lete sme zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku pokles konkurzov a reštrukturalizácii. Priznám sa, že štatistiky za jesenné a zimné obdobie nemáme ešte spracované, ale  predpokladám, že celkový počet konkurzov a reštrukturalizácii bude do konca roka rovnaký, ako v predchádzajúcom roku, prípadne bude mať veľmi mierny nárast. Najhoršie ale z pohľadu všetkých štatistík v SR je fakt, že počet neoficiálnych ukončení činností firiem sa nevedie a v praxi ani nedá viesť. Ide o prípady, kedy firma vykonávala činnosť, ale v súčastnosti nevykonáva žiadnu činnosť, len umelo vedie daňové a účtovné náležitosti a umelo prežíva, alebo o prípady, kedy boli 
firmy
prevedené na bielych koní za účelom podvedenia svojich veriteľov a pôvodný spoločníci alebo konatelia sa tvária, že to bol legitímny prevod a oni už nemajú s bývalou spoločnosťou nič spoločné. Tieto štatistiky sa nedajú viesť, napriek tomu vieme vcelku spoľahlivo identifikovať takéto prevody, a pokiaľ pohľadávku dostaneme včas, vo veľkej miere aj zabezpečiť pohľadávku voči takémuto prevodu. 

Veľkým pozitívom do budúceho roku vidím vytvorenie elektronického komunikačného kanálu medzi Slovenskou bankovou asociáciou a Slovenskou komorou exekútorov. Mal by priniesť hlavne efektívnejšie vymáhanie pohľadávok a hlavne znížené náklady spojené s exekučným inkasom pohľadávok. Veľkým negatívom, ktorý sa môže prejaviť v budúcom roku je fakt, že štáty európskej menovej únie s veľkou radosťou míňajú financie, ktoré nemajú a zadlžujú sa čím ďalej viac. To isté občania niektorých štátov, ktorý žijú vysoko nad pomery, aké si môžu dovoliť a tiež sa hlboko zadlžujú úplne zbytočne. A keď príde na to, že tieto dlhy treba splatiť, vyhlásia štrajk, lebo nechcú prísť o finančné výhody, ktoré majú. Osobne tieto pravidelné negatívne informácie vnímam s veľkým rešpektom, pretože či títo občania alebo samotné štáty dávajú veľmi zlý príklad podnikateľskému sektoru alebo samotným občanom v SR. 

Pevne verím, že rok 2011 bude z pohľadu pohľadávok pozitívnejší ako rok 2010. Všetkým pravidelným i nepravidelným čitateľom mojich príspevkov by som rád záverom poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku.

Peter Makovickýexekucna.sk

x