Námietkami vieme proces natiahnuť o roky

 

Peter Makovický, konateľ banskobystrickej spoločnosti exekučná, s. r. o.

Zlepšuje sa situácia v súvislosti s prieťahmi na súdoch? 
Oproti minulosti sa toho veľa nezmenilo. Síce sa novelizovali nejaké zákony, tie však pre samotné súdy často neplatia. Napríklad, prebrali sme teraz zastupovanie jedného klienta a zistili sme, že súd nebol schopný od roku 2011 vydať pomerne jednoduchú listinu, ktorá sa volá poverenie na výkon súdnej exekúcie. To je potrebné, aby mohla exekúcia začať. Alebo by napríklad mali vydať platobný rozkaz podaný na tlačive za desať dní od zaplatenia súdneho poplatku, ale pokojne sa vám stane, že príde po piatich mesiacoch. 

Vaše skúsenosti sú skôr negatívne? 
Čo sa týka prieťahov v súdnych konaniach, stále je tu príliš veľa možností, ako vedome predĺžiť súdne konanie. Bez problémov by vedeli naši právnici z normálneho súdneho konania spraviť päť- či šesťročné. 

Ako napríklad? 
Nerád by som dával návody, ale platí, že topiaci sa aj slamky chytá. Napríklad podá odpor voči platobnému rozkazu s uvedením, že si nič neobjednal a nič mu dodané nebolo, alebo namietne inú skutočnosť, napriek tomu, že dovtedy nenamietal ani vadu, ani kvalitu dodaného tovaru. Podstatou je, že súd to musí preskúmať a už sme v dlhšom pojednávaní. 

Čo by mohlo pomôcť? 
Určite, keby sa zlepšila personálna vybavenosť súdov. Viac personálu všeobecne. Vyšší súdni úradníci sú takí zavalení robotou, že jednoducho nestíhajú. Sú niektoré súdy, ktoré sú známe tým, že keď chcete nový termín pojednávania, tak najbližšie pojednávanie je o rok. 

Čo ešte? 
Nie je to len vina súdov, že je konanie dlhé. Treba sa pozrieť, akými spormi sú zavalené. Je tu množstvo 
pôžičkových spoločností, množstvo iných spoločností, ktoré vymáhajú aj premlčanépohľadávky a odkupujú ich v desaťtisícových balíkoch, povedzme od telefónnych operátorov alebo poisťovní. Títo podávajú hromadné žaloby takým spôsobom, že za deň príde na súd, povedzme, 27-tisíc žalôb. Potom prídete na pojednávanie a je tam na ten deň naplánovaných, povedzme, 10 pojednávaní, z toho sú jedna alebo dve normálne veci a ostatné sú to veci voči bežným spotrebiteľom. Často s cieľom získania ďalších peňazí od spotrebiteľov, ktorí ich nemajú a sú na tom skutočne finančne zle. 

Keď idete riešiť za klienta obchodný spor na súde, na čo ho z hľadiska jeho dĺžky dopredu pripravíte? 
Vo všeobecnosti sa snažíme vyhnúť štátnemu súdu. Buď sa snažíme s dlžníkom dohodnúť mimosúdne a vo veľa prípadoch sa to aj darí. Prípadne využívame notárske zápisnice, alebo rozhodcovské doložky tak, aby sa konanie zmenilo z niekoľkoročného súdneho na niekoľkomesačné v prípade, že to ten dlžník nezaplatí. Rozhodcovské 
konanie však využívame takmer výlučne len v obchodných sporoch. 

Vždy sa však súdu vyhnúť nedá. 
Nie je to vždy možné. Ak by som to mal vyjadriť percentuálne, tak zhruba v sedemdesiatich percentách prípadov sa podarí vyhnúť štátnemu súdu. V konečnom dôsledku aj notárska zápisnica alebo rozhodcovské konanie končia na štátnom súde v čase exekúcie, kde opätovne len štátny súd môže vydať poverenie na výkon exekúcie.

x