Podnikatelia, pripravte sa. Rok 2012 bude ťažký

 

Nový rok prinesie zhoršenie podnikateľského prostredia a množstvo firiem rok 2012 neprežije. 

Snímka: StockExpertVšetci podnikatelia, ktorí sledujú politické a ekonomické dianie na Slovensku a v EÚ, sa pýtajú, čo im prinesie budúci rok. Tento rok bol rokom negatívnych správ. Začalo to pomerne nevinne Gréckom, ku ktorému sa pridali neskôr Španielsko, Írsko, Taliansko a Portugalsko. Nie sú to však jediné krajiny, ktoré majú problémy. Vo svojom príspevku sa ale nechcem venovať politickej a ekonomickej situácii, do ktorej sme sa vďaka politikom dostali. Podnikateľovzaujímajú dôsledky týchto krokov. 

Rok 2011 nás neprekvapil. Štatistiky síce hovoria, že bol pokles konkurzov a reštrukturalizácií. Realitou je, že do konkurzu či do reštrukturalizácie sa nedostávajú len malé 
firmy, ale aj strední a veľkí podnikatelia. Dobieha ich nezvládnutá minulosť, keď si nedali pozor na svoje pohľadávky a obchody, a prišli o veľké peniaze, vďaka rôznym neplatičom a dlžníkom. Najhoršie je, že množstvopodnikateľov sa jednoducho nepoučilo na vlastných chybách a naďalej si nedávali pozor a nestrážili svoje podnikanie. Neuvedomili si, že prichádzajú o vlastné peniaze, ktoré v minulosti ťažko zarobili a v konečnom dôsledku znamenal ich koniec. Báli sa prijať tvrdé opatrenia, ako je správa pohľadávok, aktívna práca s pohľadávkami či zazmluvnenie svojich obchodných vzťahov.Podnikatelia, ktorí prijali tvrdé pravidlá a odôvodnili ich svojim zákazníkom, sú viacmenej vysmiati. Poklesli im pohľadávky
, majú minimum nevymožiteľných pohľadávok a dosiahli hospodársky rast a väčší zisk.

class="bbtext">Ťažký rok 2012

 

V budúcom roku nás čaká pravdepodobne stagnácia. Menšie percento firiem a podnikateľovdosiahne hospodársky rast. Tieto firmy sa netrápia negatívnymi informáciami okolo nich. Tvrdo idú za svojim cieľom a aj ho dosiahnu. Majú zadefinované postupy, zadefinované vzťahy vo vnútri spoločnosti, zadefinované vzťahy k zákazníkom, dodávateľom. Väčšina podnikateľov ale prevezme skeptický pohľad všetkých odborníkov na vývoj ekonomiky. Za súčasného stavu je veľmi ťažké nájsť jedného odborníka, ktorý by videl budúci rok a jeho prínos do ekonomiky pozitívne. Takmer všetci sú skeptickí a takáto istá skepsa vládne aj v oblasti podnikateľských vzťahov. Podnikateliavidia samé negatíva. 

Pozitívne správy k nim buď neprídu vôbec, alebo prídu len veľmi v obmedzenej  a zanedbateľnej miere. Môžem konštatovať, že 
podnikatelia sú zmierení s prichádzajúcou hospodárskou recesiou a dokonca aj s hospodárskym poklesom. Očakávajú zvýšenie daní, minimum podnikateľskej podpory zo strany štátu, nulové úľavy. Z toho bude prameniť možné prepúšťanie a zníženie toku peňazí medzi firmami, čo logicky vyústi do situácie, ktorú sme naposledy zaznamenali v roku 2008, kedy sa výrazne spomalil tok peňazí medzi firmami, firmy držali financie u seba aj za cenu, že v konečnom dôsledku ich to bude stáť viac, ako keby tie financie zaplatili. Následkom toho bude ešte väčšie množstvo spoločností v druhotnej platobnej neschopnosti. 

Z druhého pohľadu, tí ktorí v minulosti neriešili 
pohľadávky, tak budú prinútení ich riešiť, pretože iba tak zabezpečia fungovanie svojich podnikov a firiem. Taktiež bude viac podnikateľov
, ktorí budú hľadať spôsob ako obísť vysoké daňové a odvodové zaťaženie, uvedomujúc si, že síce porušujú zákon, ale budú to robiť v dobrej viere s cieľom prežitia svojich spoločností. Nebudú si uvedomovať, že to pre nich v konečnom dôsledku môže znamenať ešte väčšiu stratu a trestnoprávnu zodpovednosť nevynímajúc. Štatisticky môžem povedať, že v porovnaní s rokom 2010 sme pri vymáhaní pohľadávok v roku 2011 zaznamenali viac ako 200 percentný nárast trestných činov zo strany dlžníkov voči veriteľovi. Tento trend bude pokračovať, keď dlžníci aj v roku 2012 budú páchať trestné činy, ako poškodzovanie veriteľa, budú sa zbavovať majetkov a podobne. Tento nelichotivý trend má za posledné tri roky vždy stúpajúci charakter. Nepredpokladám, že v roku 2012 by sa tento rast zastavil. 

Takisto počet nových prípadov od klientov – tak v tomto smere sme zaznamenali rádovo 36-percentný nárast oproti roku 2010. Tiež nepredpokladám, že v budúcom roku sa tento rast zastaví, práve naopak, oproti roku 2011 očakávame v roku 2012 rast nových prípadov na úrovni okolo 50 percent. Môžem skonštatovať, že očakávame zhoršenie podnikateľského prostredia.

 

class="bbtext">Neochota bánk

 

Zaujímavým faktom je tiež, že v súčasnosti v bankách je malá ochota financovať akýkoľvek nezabezpečený projekt a všeobecne banky ponúkajú financovanie len  solventným podnikateľom, ktorí peniaze v skutočnosti vlastne majú. Naopak, banky začali nebezpečnú hru s fyzickými osobami, kde sa začali predbiehať, kto občanovi ponúkne čo najvyšší úrok (hlavne nech to opticky vyzerá dobre, čo na tom, že to je na veľa rokov) s cieľom obnoviť a dosiahnuť čo najväčšiu likviditu bánk. Spočítajte si, koľko bánk skončilo v USA od roku 2008, koľko ich skončí v EÚ? 

Všetkým čitateľom by som rád poprial príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a príjemnú oslavu nového roku 2012. Ja som optimista, stále verím, že vyššie uvedený scenár, bude nakoniec môj veľký omyl. Prognózy, žiaľ, nie sú priaznivé. Šťastie však praje pripraveným. Pripravení budú úspešní bez ohľadu na to, či sú tu vyššie dane, vyššia nezamestnanosť alebo kríza.

 

Peter Makovickýexekucna.sk

x