Podnikatelia, využite šancu. Je čas expandovať

 

Využite prebúdzajúcu sa ekonomiku na svoju expanziu a na zväčšenie svojho podielu na trhu. 

Ekonomika sa prebúdza. Nedovolím si konštatovať, že ekonomická kríza je na konci. Každú chvíľu počujeme o novom riziku čínskej krízy, o druhej vlne americkej krízy alebo novej vlne krachov európskych krajín. Tieto správy sú na jednej strane dobré, lebo nás upozorňujú na riziká, ktoré môžu nastať, na druhej strane zaručené „jóbové“ správy nás v konečnom dôsledku otupia a spôsobujú zbytočnú skepsu medzi bežnými ľuďmi ale aj podnikateľmi. V každom prípade množstvo firiem prebúdzanie ekonomiky využije na svoju expanziu, na zväčšenie svojho podielu na trhu, až po „z ničenie“ konkurencie.

class="bbtext">Plánovanie vás posunie vpred

 

Rád by som prispel k expanzii jednotlivých spoločností svojimi radami zameranými na 

pohľadávky. V prvom rade si podnikatelia musia uvedomiť, že účelová expanzia najnižšou cenou nie je tá správna cesta. V praxi vieme, že v jednotlivých oblastiach sú jednotkami na trhu práve tie „najdrahšie“ spoločnosti, ktoré sa v spleti konkurencie presadili hlavne kvalitnými službami, kvalitným produktom, či vynikajúcim servisom. To znamená, že expanzia musí byť kvalitne naplánovaná, s vyčlenenými finančnými zdrojmi a triezvymi predpokladmi. Z praxe môžem uviesť príklad, keď nemenovaná developerská skupina realizovala dva – tri úspešné projekty a stala sa developerom, ktorého si začali jeho partneri vážiť a preukazovali mu za jeho úspechy úctu. Developer zle odhadol svoju situáciu a nenaplánoval si svoj rast. Prevládli u neho megalomanské chúťky a výsledkom bolo, že developer súčasne rozbehol 24 projektov. Do týchto projektov nalial všetok kapitál a doteraz zarobené financie z prvých úspešných projektov. Tým, že neplánoval, zistil že jeho projekty sú zle nastavené, v súčasnej dobe nerealizovateľné a prakticky nepredajné. Výsledkom nepremysleného a nenaplánovaného rastu je krach spoločnosti a v súčasnosti prebiehajúci konkurz na majetok developera, ktorý znamenal zánik spoločnosti a všetkých podnikateľských aktivít. Takže mojou prvou radou pre úspešnú expanziu spoločnosti je – dobre zvládnite plánovanie, je to najdôležitejšia súčasť expanzie spoločnosti. Kto neplánuje, neexpanduje.

V kríze sa prečistil trh. Problémové spoločnosti skončili podnikanie, prípadne sú v reštrukturalizácii či konkurze. Množstvo spoločností sa naopak v čase krízy navzájom podržalo a majitelia týchto spoločností utužili medzi sebou dobré podnikateľské, až priateľské vzťahy. Na druhej strane, práve kríza ukázala podnikateľom, že aj dlhoročné obchodné vzťahy sú zraniteľné. Paradoxne drvivá väčšina nevymožiteľných pohľadávok vznikla práve na základe dlhoročných obchodných vzťahov. Nedáva vám to logiku? Tak sa zamyslite. Prídu problémy. Váš odberateľ, ktorému dodávate tovar či služby vám zrazu neplatí v 14 dňovej lehote splatnosti, ale platí o dva týždne neskôr. Vy to beriete ako samozrejmosť, veď je kríza. Len zrazu je z mesačnej lehoty skutočného zaplatenia trojmesačná, a vy sa pýtate svojho partnera, v čom je problém. On vám odpovie, že má teraz nejaké problémy, ktoré možno aj špecifikuje, ale požiada vás o strpenie. Postupom času ale prestane platiť, a vy od neho počujete: „Môj odberateľ mi nezaplatil, neviem ti zaplatiť“,  „Znížil sa  dopyt po mojich výrobkoch, ja mám peniaze vyrobené, len musíš počkať“ a podobne. A čo urobíte? Jednoducho čakáte na svoje peniaze a čakáte a čakáte, pretože je to váš dobrý zákazník, dlhoročný partner či jednoducho osobný priateľ. Len ostatní veritelia nepočkajú. Nemajú prečo čakať. Keď sa rozhodnete konať, zistíte, že pred vami je desať exekútorov a jednoducho na vašu pohľadávku už financie nezostanú. Preto moja ďalšia rada súvisiaca s expanziou firmy znie:jednajte opatrne a obozretne. Pôsobí tu stále dosť nesolventných a neserióznych spoločností. Preverujte si svojich obchodných partnerov. Nebojte sa stratiť zákazníka neplatiča. Pracujte so svojimi pohľadávkami bez výnimiek. Odmeňujte svojich obchodníkov len na základe skutočne uhradených obchodov, aby sa vám nestalo to, že vaši obchodníci jednoducho rozdajú váš tovar, či produkt nesolventným zákazníkom.

Nebojte sa osloviť odborníkov

 

Kríza tiež vo veľkom ukázala to, čo som už niekoľkokrát vo svojich príspevkoch spomenul. Jedná sa o zabezpečenie svojich obchodných vzťahov zmluvami. Ak chcete oživenie ekonomiky využiť na expanziu spoločnosti, myslite na zabezpečenie obchodných vzťahov. Kríza nám ukázala, že bez skutočne dobrej zmluvy spoločnosti nemôžu expandovať.  V praxi vlastne môžem konštatovať, že veľké spoločnosti potrebujú kvalitný právny support, ktorý im pomôže expandovať. Zabezpečením zmluvných vzťahov, zabezpečením kvalitného zastúpenia ešte pri rokovaní o podmienkach a dobrou zmluvou vedia advokáti predchádzať problémom, ktoré v budúcnosti môžu vzniknúť. Veľmi dobre tu platí pravidlo, že predchádzanie právneho problému je vždy lacnejšie ako jeho následné riešenie. Čitateľov rád upozorním, že nie som advokát a ani nemám právne vzdelanie. Len odovzdávam niekoľkoročné praktické skúsenosti z oblasti vymáhania pohľadávok. Pritom, čo sa týka advokátov a právnikov, nie vždy odporúčam externých spolupracovníkov. Moja tretia rada na úspešnú expanziu Vašej spoločnosti znie: Nebojte sa osloviť skutočných odborníkov, ktorý vám môžu s expanziou pomôcť.

Skutočný odborník sa hľadá ťažko. Osobne poznám takmer dvesto advokátov. Ale využil by som služby maximálne desiatich.. Netvrdím, že ostatní nie sú odborníci na to, čo robia, ale jednoducho tvoria priemer. Preto moja záverečná rada, ako úspešne expandovať, je vybrať si skutočných odborníkov na určitú oblasť. Viem z osobnej skúsenosti, že je to často ťažké, ale nebojte sa pýtať si referencie. Odborník vám nemá problém poskytnúť referenčný zoznam na preverenie jeho kvalít.

 

Peter Makovickýexekucna.sk

x