Problémy stavebného gigantu Váhostav veľkopodnikateľa Juraja Širokého pokračujú.

 

Po tom, ako sa dodávatelia začali sťažovať na to, že im načas neplatí za úkony na stavbe diaľnice medzi Dubnou skalou a Turanmi, končí v konkurze jedna z jeho dcérskych firiem VHS-SK-Projekt. „Projekčných firiem bolo na Slovensku asi niečo vyše dvadsať. My sme, čo sa týka projekcie, veľká firma. Ale jednoducho to nešlo,“ komentuje vlastný návrh na konkurz spoločnosti jeden z jej spolumajiteľov Igor Šparec. Tržby spoločnosti klesali kontinuálne od roku 2008. Vtedy dosahovali 2,2 milióna eur, o štyri roky neskôr to už bolo iba 320-tisíc. Správcovi firmy v konkurze sa zatiaľ prihlásili traja veritelia. VHS im dokopy dlhuje viac ako 20-tisíc eur. Dlh má aj v Sociálnej poisťovni.

Váhostav vraj neplatil

Hoci konateľ spoločnosti dnes hovorí o problémoch na trhu, dodávateľom vraj zástupcovia firmy hovorili niečo iné. „Tvrdili, že im Váhostav nezaplatil, že im zadržal peniaze,“ povedal pre HN Pavol Širo, ktorý pre VHS robil projekty cez svoju firmu Proex Žilina. Spoločnosť mu vraj neplatila už od konca roku 2012. Podobne na tom bola aj firma XPS, ktorá VHS dodávala stroje na veľkoformátovú tlač projektov a služby s tým spojené. „Oni tam menili konateľov, alebo niečo podobné, ale keď som to pozeral, tak to boli tí istí, iba si zmenili nejaké pomery,“ hovorí majiteľ spoločnosti XPS Stanislav Greško. Pohľadávku voči Váhostavu eviduje aj správca konkurznej podstaty VHS. Podľa Obchodného vestníka dlhuje stavebný gigant svojej dcére asi šesťtisíc eur. Šparec však upozorňuje, že dlžoba bola obojstranná. „Z druhej strany existuje pohľadávka Váhostavu voči nám, ktorá je väčšia ako tých šesťtisíc eur,“ tvrdí.

Sporili sa vo firme

Problémy vo vzťahu k materskej spoločnosti Šparec komentovať nechcel. Na otázku, či sa na problémoch firmy Váhostav podieľal, povedal iba toľko, že je to väčšinový akcionár a dôležité rozhodnutia vždy prijímala dvojtretinová väčšina. Väčšinový podiel potvrdzuje aj hovorca Váhostavu Tomáš Halán, no dcéru vraj neriadili. „Majetkový podiel spoločnosti Váhostav-SK a stanovy spoločnosti VHS-SK-Projekt neumožňovali efektívne vstupovať do riadenia tejto firmy,“ napísal Halán. Podľa neho VHS v posledných dvoch rokoch opustili viacerí kvalifikovaní zamestnanci a firma tak stratila konkurencieschopnosť. „Spoločnosť Váhostav-SK nebola ochotná sanovať činnosť dcérskej spoločnosti,“ dodal Halán s tým, že do konkurzu ju poslali minoritní vlastníci. Tých bolo dokopy až osem a ani oni neboli celkom jednotní. „Ja o tej veci nebudem veľmi rozprávať, lebo do určitej miery s nimi nesúhlasím. Musíte sa na to opýtať pána Šparca, oni sú likvidátormi,“ povedal HN Ladislav Janeček, ďalší menšinový akcionár VHS.

Dodávatelia začínajú byť opatrnejší

Prečo sa Váhostav vzdal dcérskej spoločnosti, zatiaľ jasné nie je. Možností je viacero. „V histórii sme zaznamenali veľa podobných prípadov, keď materská spoločnosť medzi seba a subdodávateľov vložila dcérsku spoločnosť. Niekedy kvôli ochrane materskej spoločnosti, niekedy kvôli tomu, aby dcérsku spoločnosť položili na lopatky a nemuseli vyplatiť subdodávateľov, niekedy kvôli tomu, aby si fiktívne uplatnili škody voči subdodávateľom,“ vymenúva alternatívy Peter Makovický, konateľ spoločnosti exekučná. Upozorňuje však, že finančné problémy Váhostavu sú verejne známe. Otázkou potom zostáva, prečo dodávatelia akceptujú meškanie platieb. Tí tvrdia, že musia byť trpezliví, aby im vôbec nejaká práca zostala. „Situácia sa však mení. Stavebné firmy čoraz ťažšie nájdu dodávateľov, ktorí nepožadujú zabezpečenie, platbu vopred alebo inú garanciu platby,“ dodáva Makovický.

x