Zbavte sa zákazníka, ktorý neplatí

 

Svoje peniaze si strážte. Zákazníkov, ktorí neplatia sa zbavte, inak váš biznis bude trpieť. 

Pre všetkých čitateľov by som rád hneď na úvod konštatoval fakt, že neexistuje 100 percentná vymožiteľnosť pohľadávok. Ani bonitná klientela nie je v súčasnosti zárukou úplnej vymožiteľnosti. Poznám stavebné spoločnosti, ktoré zásadne spolupracujú len s veľkými a nadnárodnými spoločnosťami, napriek tomu majú problém s pohľadávkami. Jednak preto, lebo aj tieto veľké spoločnosti majú problémy a tiež preto, lebo spoločnosti nepracujú s pohľadávkami dostatočne obozretne a účinne. Príčinou toho nie je neschopnosť práce s pohľadávkami, ale neochota pracovať s pohľadávkami. Následkom je zlý cash flow a druhotná platobná neschopnosť. Tento stav je nočnou morou pre každého finančného alebo ekonomického riaditeľa. Ako teda správne vymáhať pohľadávky a využiť všetky zákonné možnosti? 

Predpokladom dobrej práce s pohľadávkami je jedna, alebo viac osôb v spoločnosti, ktoré majú na starosti 
pohľadávky. O tejto pozícii som už v minulosti písal vo svojich príspevkoch, tak sa k nej vracať v dnešnom príspevku opäť nebudem. Dôležitou súčasťou pohľadávky je stanovenie splatnosti pohľadávky. Mňa samého niektorí klienti tlačili, aby splatnosť na úhradu faktúry bola 30 dní od doručenia faktúry. A práve tu býva často kameň úrazu. Akékoľvek podmienenie splatnosti /doručením dokladu, zaplatením diela generálnym dodávateľom, reklamáciou/ je veľmi nevýhodné a určite ho neodporúčam. Akú splatnosť si dohodnete, je len na vás. Ak ste v pozícii dodávateľa a odberateľ požiada o dlhšiu splatnosť, odporúčam mu vyhovieť. Pokiaľ ste v pozícii odberateľa, tak si vyjednajte splatnosť presne takú, akú potrebujete. Každá spoločnosť sa na vás bude pozerať lepšie, keď budete dodržiavať dohodnutú 45 dňovú splatnosť, ako keď budete mať splatnosť 14 dní a vy budete platiť o 30 dní neskôr. Tiež pripomínam, že dodávateľovi vzniká nárok na úrok z omeškania, prípadne na zmluvnú pokutu, pokiaľ ju v zmluve máte zakotvenú. 

V čom je tajomstvo úspechu v pohľadávkach? V dodržiavaní stanovených postupov. Ja svojim klientom odporúčam a nastavujem im v rámci pohľadávkového 
auditu
 najčastejšie tento jednoduchý režim:Koreňom úspechu tohto tvrdého systému je, že musí byť jednotný voči každej spoločnosti, voči každému zákazníkovi. Problémom býva hlavne neochota spravovať svoje vlastné 
pohľadávky. Z čoho pramení táto neochota? Jednoducho z toho, že firmy sa boja straty svojich zákazníkov a o svoju pozíciu na trhu. Môj názor je iný. Zdieľam názor, ktorý odznel pred dvoma rokmi na konferencii Manažment pohľadávok, a to „nebojte sa zbaviť zákazníka – neplatiča“.  Celá podstata tohto pohľadu je, že zákazník neplatič nie je dobrý zákazník a stavať obchod na takýchto zákazníkoch môže byť pre spoločnosť likvidačný. 

Pri pohľadávkach si musíte uvedomiť, že čas vždy hrá proti vám. Čím staršia pohľadávka, tým nižšia a klesajúca šanca na vymoženie 
pohľadávky. Pokiaľ v spomínaných 60 dňoch zákazník prejaví záujem o dodatočnú lehotu zaplatenia, o splátkový kalendár alebo o vrátenie tovaru, odporúčam klientovi vyhovieť, samozrejme za asistencie advokáta alebo právnika, aby o danej dohode spísal zmluvu. Akákoľvek dobrá práca s pohľadávkami, od preverovania nových zákazníkov, monitoringu existujúcich zákazníkov, kvalitného telefonického a písomného upomínania,až po perfektné zmluvy,  nevedia nahradiť jeden dôležitý aspekt, a to vstup tretej strany do rokovania o úhrade pohľadávky
. Upozorňujem, že ani vstup odborníkov do rokovania o úhrade nemusí vždy priniesť úžitok. Jednoducho, ak niekde peniaze ani majetok nie sú, tak vám nepomôže ani odborník.


Peter Makovickýexekucna.sk 

x