Nezadlžujte sa. Podnikajte s tým, čo máte

 

Zoberte si ponaučenie z krízy a neopakujte podnikateľské chyby z minulosti. 

peniaze Foto archívOdborné názory na krízu sú rôzne. Niektorí ekonómovia predvídajú, ako sa bude uberať, niektorí sa snažia prísť na to, čo krízu spôsobilo. Môj pohľad na krízu je v podstate jednoduchší. Súhlasím s ekonómami, ktorí tvrdia, že predvídať túto krízu nie je možné, pretože nik nevie povedať, čo bude v budúcnosti. Nik nevie predpovedať budúcnosť. Keď sa spätne pozrieme na krízu, tak vidíme, čo s ekonomikami spravil pád Lehman Brothers alebo ekonomické problémy takej malej krajiny akou je Island. Taktiež vieme, čo s ekonomikou určitého odvetvia spraví jedna islandská sopka či teroristický útok. Práve tieto jasné signály by mali pre nás znamenať poučenie do budúcnosti najmä z pohľadu toho, že súčasná ekonomika má veľmi vratké nohy a niekedy stačí veľmi málo, aby zažila prudký pád. 

Toto poučenie by mali aplikovať aj 
podnikatelia na svoje spoločnosti. Kríza ukázala, že ani veľké spoločnosti nie sú nezraniteľné. Množstvo spoločností skončilo v konkurze alebo v reštrukturalizácií. Tieto spoločnosti mali zlú ekonomickú situáciu už pred krízou a s príchodom poklesu záujmu o ich služby a tovar prišiel zákonitý koniec týchto spoločností. Išlo o spoločnosti, ktorých hospodárenie bolo na hrane. Veľmi často prežívali len vďaka dodávateľským úverom v podobe pohľadávok po splatnosti. Poučenie z tejto situácie by malo byť – neúverujte sa, pokiaľ nemusíte. Podnikajte s tým, čo máte k dispozícii. Pri finančnom plánovaní buďte radšej skeptickí a rátajte aj s možným neúspechom. 

Šetrite. Už v Biblii poznáme príbeh o siedmych rokoch hojnosti a siedmych rokoch chudoby. Vďaka šetreniu mnohé spoločnosti poľahky prekonali krízové obdobie, pretože mali dostatok finančných zdrojov z minulosti. Tieto spoločnosti nemali problém investovať aj v čase krízy, pretože mali k dispozícii finančné zdroje. Spoločnosti, ktoré v minulosti nešetrili a míňali všetky zarobené 
financiepočas krízy boli v existenčných problémoch a mnohé ju ani neprežili. Neodkladali finančné prostriedky na horšie časy a výsledkom bola často práve nepopulárna reštrukturalizácia. Dlhodobé štatistiky nám jasne ukazujú, že lepšie hospodária spoločnosti, v ktorých majitelia sú zároveň vo výkonných funkciách a tiež spoločnosti, ktoré boli vybudované od „nuly“. Títo majitelia podstatne flexibilnejšie reagovali na krízu a ihneď v jej začiatkoch spravili revitalizáciu spoločnosti a nastavili podmienky na zhoršený trh. Výsledkom bolo, že veľa týchto spoločností zaznamenalo hospodársky rast napriek kríze. A to aj v odvetviach, ako autodoprava či stavebníctvo. Na opačnej strane stáli nadnárodné koncerny, ktoré majú vedenie príliš previazané na svoje materské spoločnosti a rozhodovacie právomoci sú dosť oklieštené. 

Dobrý prípadom z praxe, sú dve veľké spoločnosti 
podnikajúce v stavebníctve. Odpoveď jedného generálneho riaditeľa a majoritného vlastníka spoločnosti: „Krízu sme zvládli s nárastom o 17 percent proti predchádzajúcemu roku. Pomohlo nám hlavne to, že sme zmenili obchodnú stratégiu a viac ako nárasty u dealerov našej značky sme sa zamerali na predaj koncovým zákazníkom. Vďaka novej reklamnej kampani zameranej na použitie reklamných plachiet sme ušetrili na kampani viac ako 40 percent nákladov a zvýšili sme ziskovosť. Odpoveď finančného riaditeľa nadnárodnej spoločnosti: „Podarilo sa nám so súhlasom materskej spoločnosti navýšiť rozpočet na reklamu o 20 percent. Mali sme billboardovú kampaň po celom Slovensku. Napriek tomu sme zaznamenali pokles oproti predchádzajúcemu roku o 38 percent. Viete konkurencia z Poľska sa sem veľmi tlačí a ich ceny sú neporovnateľné“.  

Práve krízové obdobie dáva vyniknúť jednoduchým a ľahkým riešeniam. Viac ako inokedy treba porovnávať pomer cena/výkon. Niekedy lacnejšie riešenie môže byť zároveň lepším riešením. Na druhej strane, za kvalitne poskytnutú službu je dobré primerane zaplatiť. Všimnite si, že firmy, ktoré poskytujú svoje 
služby
 skutočne kvalitne, nemajú žiadne alebo minimálne problémy v čase krízy. 

Nebojte sa prijať drastické riešenia, pokiaľ ste presvedčený o ich správnosti. Nedbajte na tlak okolia a zotrvajte vo svojom názore. Pri niektorých revitalizačných procesoch, pri ktorých som pôsobil ako poradca sme zašli až tak ďaleko, že majitelia spoločnosti sa vzdali všetkých výhod (auto, phm, telefón, reprezentačný fond a podobne) za účelom prežitia spoločnosti. Dokonca v jednom prípade si majiteľ a konateľ na 20 mesiacov znížili plat na minimálnu mzdu aby firma prežila zlé obdobie. Firma momentálne zaznamenala návrat na pôvodné pozície na trhu, ktoré stratila po vypuknutí krízy a je zisková. Kríza nám ukázala chybné rozhodnutia, správne rozhodnutia a hlavne nás poučila. Možno sa raz poučia aj politici a pochopia, že znižovanie rastu deficitu štátneho rozpočtu je stále len zadlžovanie, aj keď pomalšie, ale stále len zadlžovanie. Hospodárenie v prebytku je v súčasnosti len nedosiahnuteľný mýtus...

Peter Makovickýexekucna.sk

x