Slováci posielajú dcéru BMW do konkurzu

 

Bratislavský predajca Auto Bavarija vrátil do Rakúska autá. Peniaze sa mu však nevrátili.

Slovenský predajca áut Auto Bavarija si vybavuje účty so svojím „živiteľom“. Tou je prestížna nemecká automobilka BMW, konkrétne jej rakúska dcéra BMW Vertriebs zo Salzburgu. Tá totiž už niekoľko mesiacov dlhuje Slovákom približne dva milióny eur. „Na Okresný súd Bratislava I sme doručili návrh na začatie konkurzného konania,“ vyhlásil pre HN právny zástupca Auto Bavarija Ján Gajan.

Nemajú autá ani peniaze 
Na vysvetlenie situácie – BMW Vertriebs je importérom automobilky pre viacero krajín Európy vrátane Slovenska, Česka, Poľska, ale aj Rakúska či Talianska. V každej z krajín má založenú pobočku. So svojimi predajcami vozidiel má uzatvorené päťročné zmluvy, ktoré po uplynutí lehoty buď predĺži, alebo nie. V prípade, ak sa importér rozhodne spoluprácu ukončiť, predajca BMW-čku vracia automobily, za ktoré by mal dostať vyplatené peniaze. K vyrovnaniu podlžností však nedošlo v prípade Auto Bavarija, ktorá rozviazala s BMW Vertriebs zmluvu. Bratislavská akciovka sa tak rozhodla situáciu riešiť súdne.

Snímka: Vladimír Dimov

Konkurz odštartoval 
Celá vec už pritom nie je len v štádiu návrhu. Ako nám potvrdil Pavol Adamčiak, hovorca Okresného súdu Bratislava I, územné konkurzné konanie voči dlžníkovi BMW VertriebsGmbH – organizačná zložka Slovenská republika, sa začalo. HN v tejto veci kontaktovali aj samotnú spoločnosť BMW. Komunikačný manažér Milan Stupka reagoval, že spoločnosť prebiehajúce právne procesy nekomentuje.

Zaujímavé preskupovanie pohľadávok 
Ako pripomína Peter Makovický, konateľ spoločnosti exekučná, na to, aby sa mohlo odštartovať konkurzné konanie, sú potrební aspoň dvaja veritelia. Podľa návrhu na začatie konkurzného konania, ktorý majú HN k dispozícii, BMW dlhuje peniaze aj anglickej neznámej spoločnosti Westpoint. Tejto firme Auto Bavarija v apríli 2013 postúpila svoje 
pohľadávky, no časť z nich sa jej v máji vrátila. 
Okrem toho má však BMW Vertriebs podlžnosti aj u ďalšieho svojho významného slovenského dílera Tempus AWT Bavaria z Bratislavy, ktorá má štyri predajne. „Pohľadávky tejto spoločnosti vyplývajú z titulu poskytnutia služieb BMW Vetriebs. Tempus vykonal servisné práce na vozidlách vo vlastníctve rakúskej 
firmy
, ktoré jej však neboli vyplatené,“ zdôvodňuje Gajan.

Môžu zbankrotovať 
Podľa slovenského zákona o konkurze a reštrukturalizácii musí súd v rámci začatia konkurzného konania vyzvať dlžníka, v tomto prípade BMW Vertriebs, aby do 20 dní preukázal svoju platobnú schopnosť. To, ako nám potvrdil Adamčiak, súd už urobil. „V prípade, že 
firma preukáže platobnú schopnosť, konkurz sa nezačne. Avšak napriek tomu, že ju preukáže, svoje záväzky vyrovnať nemusí,“ upozorňuje na skutočnosť Peter Makovický.

Ako hovorí Gajan, nevyplatenie záväzkov zo strany BMW Vertriebs svojmu niekdajšiemu dodávateľovi bude mať dôsledky aj pre Auto Bavarija. „keďže im Rakúšania nevyplatili dva milióny eur, spoločnosť nemôže štátu zaplatiť DPH, čo ich automaticky posunie do konkurzu,“ vraví Gajan.

Začatie konkurzu však môže byť problém aj pre 100-percentnú dcéru BMW. V rámci konkurzného konania si totiž môžu začať prihlasovať svoje pohľadávky všetci veritelia, ktorým firma dlhuje peniaze. V prípade, že je ich v Európe viac, môže to finančne ohroziť samotnú BMW Vertriebs. Keďže ide o hlavného dílera pre časť západnej a strednej Európy, môže sa tento fakt následne odzrkadliť aj na predaji samotných BMW-čiek.

x