Prečo my

 

Ak chcete svoje peniaze vymôcť, a nie vymáhať, obráťte sa na nás!

 

Vymáhanie pohľadávky vlastnými zamestnancami - efektívny spôsob, ale obchodní partneri si z vlastného vymáhania často "nič nerobia" a výsledkom je veľmi spomalený cashflow, kde priemerná doba úhrady Vašich faktúr sa blíži k 90tim dňom po splatnosti a Vaši obchodní partneri veselo podnikajú z Vašimi financiami!

 

Vymáhanie pohľadávky cez advokátsku kanceláriu - advokáti vo všeobecnosti vykonávajú svoju prácu dobre a kvalitne, ale napriek tomu, môžeme konštatovať, že advokáti majú svoj štandardný postup a nie sú motivovaní od výkonu, ale každý svoj krok majú dobre zaplatený. Inkasná spoločnosť je motivovaná výkonom a stručne povedané, keď pohľadávku nevymôžeme, nemáme nárok na odmenu. Taktiež používame individuálne špecifické postupy pri riešení pohľadávok, ktoré vykazujú vysokú efektivitu.


Vymáhanie pohľadávky cez konkurenčnú spoločnosť - ku každej pohľadávke, bez ohľadu na jej výšku pristupujeme individuálne. Taktiež vďaka špecifickej databáze, nášho know-how a efektívnych postupov dosahujeme úspešnosť vymáhania na úrovni blížiacej sa až 75%!

 

x