Doplnkové služby

 

Prenájom pečiatky s logotypom exekučná

Minimálna doba prenájmu je 1 rok. V cene klient dostáva aj optimalizáciu interných upomienok /vzorové upomienky/. Pečiatku je možné použiť aj v elektronickej podobe.

200,- €/1 rok (bez dph)

 


Preverenie obchodného partnera

 • registrujete nového zákazníka a neviete mu prideliť kreditný limit?
 • zrazu od Vás chce nakupovať dobrý odberateľ konkurencie?
 • obchodník chce otvoriť kreditnú linku za 100tis € a Vám tam niečo nevonia?

27,50,- € (bez DPH)/1 IČO - preverenie obchodného partnera

19,90,- € (bez DPH)/1 IČO - odporučená výška kreditného limitu /posúdenie existujúcich kreditných limitov/

39,90,- € (bez DPH)/1 IČO - preverenie obchodného partnera vrátane odporúčanej výšky kreditného limitu


Upomienkový servis

Pri vymáhaní pohľadávok si je nutné uvedomiť, že dôležitým faktorom pri internej správe pohľadávok je vstup tretej strany do rokovania o úhrade dlhu. Najbežnejším spôsobom vymáhania pohľadávok je odoslanie upomienky. Klienti často využívajú našu službu Upomienkový servis, aby neplatič pochopil, že to zaplatiť v tejto chvíli je dobré a ešte ho to nič navyše stáť nebude.

 

10,- € upomienka/1 IČO (bez DPH)

8,- € upomienka/1 IČO (bez DPH) pri počte nad 50 ks upomienok mesačne

6,- € upomienka/1IČO (bez DPH) pri počte nad 500 ks upomienok mesačne

Upomienky sú vrátane poštovného s tým, že sú doručované do vlastných rúk vrátane doručenky


Ponuka školení

 

Sme odbornící v oblasti pohľadávok. Realizujeme v tejto oblasti za účelom prevencie školenia obchodných teamov a školenia pre kreditné oddelenia.

Školenie obchodných teamov:

 • ako si rýchlo a ľahko preveriť platobnú schopnosť odberateľa
 • aké sú najčastejšie chyby pri uzatváraní obchodu
 • aké je dôležité poznať vlastné zmluvy a všeobecné obchodné podmienky
 • podpis zmluvy - je to jednoduché a predsa je tam obrovská chybovosť
 • novinky v legislatíve týkajúce sa pohľadávok

799,- €/do 15 ľudí (bez DPH)

1.199,- €/nad 15 ľudí (bez DPH)

cena za školenie v priestoroch klienta, prípadne v našich priestoroch, bližšie info na vyžiadanie

Školenie kreditného oddelenia:

 • ako si správne nastaviť časovú os interného inkasa
 • ako komunikovať s neplatičom
 • nebáť sa stratiť zákazníka neplatiča
 • čo s výnimkami?
 • ako správne nastaviť kreditný limit? ako vyhodnotiť ekonomické informácie o odberateľovi?

499,- €/1 školenie (bez DPH)

cena za školenie v priestoroch klienta, prípadne v našich priestoroch, bližšie info na vyžiadanie

 

 

x