Získajte svoje peniaze späť bez vyhrážok

  Ako postupovať pri získavaní pohľadávok zo zahraničia, a aké nástroje možno použiť.

  Každodennou témou v médiách je blížiaca sa hospodárska recesia. Pokiaľ sa týka veľkých automobiliek, vďaka novým modelom sa ich recesia nedotkne, resp. sa ich dotkne v menšom rozsahu. Zvyšok  exportérov čaká ale nie najpríjemnejšie obdobie. Bude menej zákaziek a podstatne väčší problém bude dostať svoje financie späť. Pokiaľ sa jedná o export do okolitých krajín, ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko, tak tam si vediafirmy celkom úspešne postrážiť svoje pohľadávky. Ako ale postupovať, pri exportoch do krajín ako je Španielsko, Taliansko či Nemecko?

  Napríklad ak vám neuhradí partner z Talianska svoju pohľadávku, máte možnosť osloviť nejakú lokálnu taliansku inkasnú agentúru, aby vám zabezpečila vymoženie 
  pohľadávky. Prípadne lokálneho advokáta, ktorý vymôže uvedenú pohľadávku. Problémom bývajú ale náklady takéhoto konania, jazyková bariéra, vzdialenostná bariéra a neznalosť miestnych pomerov. Preto sa často stáva, že slovenský exportéri radšej svoje pohľadávky oželejú, ako by ich mali vymáhať. Čo teda spraviť, aby som o svoje peniaze neprišiel? 

  Úvodným krokom je overenie platobnej schopnosti svojho 
  obchodného partnera. Na trhu pôsobí niekoľko renomovaných veľkých nadnárodných spoločností, ktoré vedia preveriť bonitu v jednotlivých krajinách EU, ale aj mimo nej, ako napríklad v USA, či Rusku. Nepodceňujte dôležitosť takéhoto preverenia, lebo sa vám môže stať, že spravíte niekoľko predajov za sebou, a peniaze neuvidíte od žiadneho z nich. Pritom preverenie obchodného partnera stojí príliš málo peňazí k tomu, koľko peňazí a problémov vám vie ušetriť. 

  Druhým krokom je poistenie svojich exportných pohľadávok. Na trhu je niekoľko komerčných poisťovní pohľadávok. Poistenie pohľadávok je pre dobrou voľbou, pretože v konečnom dôsledku neprídete o svoje 
  financie. Cena za poistenie pohľadávok je primeraná štruktúre vašich odberateľov, segmentu v ktorom pôsobíte a bonite vašich odberateľov. Spravidla ju ale tvorí určité percento z celkového exportného obratu spoločnosti. 

  Tretím krokom, keď máte prevereného 
  obchodného partnera a poistené pohľadávky, je zabezpečenie si zmluvných vzťahov. Totiž ani poistenie pohľadávok vás nezbavuje zodpovednosti vymáhať si svoje pohľadávky. Viete si reálne predstaviť, ako budete vymáhať pohľadávkyv niekoľkých štátoch? Preto odporúčam všetkým exportérom, aby si do zmlúv so svojimi obchodnými partnermi dali klauzulu, že všetky vzťahy sa spravujú slovenským právom a na slovenských súdoch. Ideálom je, napríklad aj rozhodcovská doložka niektorého zo stálych rozhodcovských súdov v SR. Nielen tieto klauzuly by mali byť v zmluve, medzi vami, ale zmluvu by mal v každom prípade vypracovať advokát so skúsenosťami v medzinárodnom platobnom styku. 

  Tieto tri základné body vám určite pomôžu pri vašich exportných aktivitách. Prevencia je vždy lepšia, ako potom drahé riešenie problému. Samozrejme existuje tu množstvo ďalších možností, ako napríklad požiadať na slovenských súdoch o vydanie Európskeho platobného rozkazu a následne s týmto európskym platobným rozkazom požiadať príslušného exekútora v danej krajine o výkon exekúcie. Možností je vždy viac a vždy ku každému zákazníkovi treba pristupovať individuálne. Každopádne 
  pohľadávky
   v zahraničí sa dajú riešiť, dajú sa vymáhať a sú vymožiteľné vo väčšej miere ako na Slovensku.

  Peter Makovickýexekucna.sk

  © 2024 exekučná s.r.o. Všetky práva vyhradené. By Unio Solutions, s. r. o.