Peniaze si strážte. Dlžníci dokážu byť vynaliezaví

   Dnes sme pripravili niekoľko naj za uplynulý rok. Ide o úsmevné až zarážajúce prípady z praxe.

  Snímka: StockExpertNajväčší paradox    

  Za najparadoxnejšiu môžem označiť situáciu, keď sme vymáhali od dlžníka pohľadávku v sume 11 000 € a dlžník sa tváril dôveryhodne a presvedčivo, že tú pohľadávku chce zaplatiť. Snažil sa u nás získať našu dôveru a vcelku sa mu to podarilo. Zašiel až do takého extrému, že si chcel od nás požičať finančnú

  hotovosť vo výške 800 eur na to, aby zaplatil svoj iný dlh. Či veríte alebo nie, za niekoľko rokov činnosti sa nám nič podobné nestalo a nikdy dlžník nechcel od nás vymámiť peniaze za účelom podviesť nás. Pretože ten dlžník nevedel, že my vieme, že v súčasnosti nemá žiadne príjmy a akákoľvek finančná pôžička by ostala nesplatená.
   

   
  Najväčší omyl    

  Tento rok sme narazili na

  podnikateľa, ktorý nebol síce až tak odlišným dlžníkom, ale v niečom bol špecifický. Išlo o to, že ako množstvo iných podnikateľov v SR, aj tento podnikateľ si počas dvoch rokov činnosti pomýlil svoju tržbu so svojím ziskom. Zistil, že zrazu z ničoho má na účte pár miliónov, a namiesto toho, aby tieto financie uhradil svojim dodávateľom, nakúpil si luxusné autá, šperky, hodinky, notebooky, byt a podobne. Áno, je to bežný scenár v SR, problém je v tom, že tento konkrétny prípad za sebou nechal viac ako 900 000 €, čo je u nás tohtoročný negatívny rekord. Takéto prípady sa budú opakovať, ale veríme, že v budúcom roku ich bude čo najmenej.
   

   
  Najzvláštnejšie stretnutie    

  V decembri sa nám stal prípad, keď sa dlžník chcel veľmi ochotne s nami stretnúť a dohodnúť sa na riešení pohľadávok. Tak ako v ostatných prípadoch, ktoré riešime, na dohodnuté stretnutie sme prišli a privítal nás milý pán, ktorý ale ťažšie hovoril po slovensky. Nakoniec sme našli spoločnú reč a v konečnom dôsledku nás prekvapil tento pán vetou: "Vec sa má nasledovne, ja som to všetko zaplatil, tu máte potvrdenie o úhrade a tu vidíte SMS, ako mi odišli peniaze z účtu". Na moju otázku, prečo sme sa teda stretli, odpovedal: "Ja som chcel spoznať ľudí, ktorí vymáhajú pohľadávky a chcel som vedieť nejaké bližšie informácie o tejto činnosti". Vyslovene ma tým prekvapil, ľudia nás veľmi neradi stretávajú, pretože sa boja, že namiesto serióznych ľudí prídu rôzni svalnatí vymáhači.
   

   

   
  Ach, ten čas    

  Najrýchlejšie vymožená pohľadávka k nám prišla v auguste, bola úspešne vymožená v plnej výške vrátane príslušenstva a celková suma na vymáhanie bola 5 834 €. Stretnutie s dlžníkom prebiehalo veľmi krátko. Dlžníka sme dovtedy nevedeli kontaktovať, tak náš pracovník išiel na náhodné stretnutie s dlžníkom. Dlžníka našiel a šokoval svojou návštevou až tak, že dlžník po úvodnom prekvapení vytiahol z trezora obálku, odpočítal dlžnú sumu a uhradil ju nášmu zamestnancovi v hotovosti. Celá návšteva aj s vypísaním dokladov trvala necelých 6 minút. Určite to bola najrýchlejšie vymožená pohľadávka za minulý rok. Opačným extrémom je mimosúdne konanie, ktoré sme začali v roku 2008, v roku 2009 sme dlžníka rozplatili a zabezpečili pohľadávku a čakali, že v roku 2010 bude doplatená celá časť viac ako 200 000 € istiny, ale dlžníkovi sa to nepodarilo celé uhradiť, a tak tajne dúfame, že trojročné mimosúdne inkaso bude ukončené začiatkom roku 2011, určite je to jeden z najdlhších prípadov, ktoré máme u nás.
   

   

   
  Najväčší podvodník    

  Posledným naj tohto roku sa stal prípad, keď sme vedeli o dlžníkovi, že má okolo 70 veriteľov a rátali sme s možnosťou, že tá pohľadávka ostane neuhradená. V každom prípade, kolegovi sa podarilo zabezpečiť pohľadávku naším know-how, a boli sme spoločne s veriteľom veľmi radi, pretože vymožiteľnosť tejto pohľadávky stúpla asi o 70 percent. Zabezpečená pohľadávka je ľahšie vymožiteľná aj v konkurze či reštrukturalizácii. Aké bolo ale naše prekvapenie, keď nám prišiel list od dlžníka, ktorý si zjavne rozmyslel, čo nám sľúbil. V liste bolo uvedené, že sa nikdy s nami nestretol, že sme sfalšovali jeho podpis a že by to chcel nejako vyriešiť. Tak sme dotyčného pána pozvali na stretnutie, ktoré trvalo asi hodinu, ale najlepšia časť rozhovoru znela asi nasledovne: „Akú listinu by ste chceli teda podpísať? No, takú istú akú som podpísal, ale bez rozhodcovskej doložky a bez zabezpečenia pohľadávky. Takže ste tú listinu podpísali? Ostaneme pri tej verzii, že som žiadnu listinu nepodpísal.“ Priznám sa, že takto otvorene nám ešte žiaden dlžník neklamal, aj keď o výmysloch dlžníkov a neplatičov by sa dalo napísať niekoľko kníh.

  Verím, že tieto krátke príbehy vás pobavili tak isto ako nás a do Nového roku 2011 Vám prajem čo najmenej problémov s pohľadávkami a všetko dobré.

   

   

  Peter Makovický, exekucna.sk

  © 2024 exekučná s.r.o. Všetky práva vyhradené. By Unio Solutions, s. r. o.